Coaching

Coachina aitan segaduse Sinu sees lahti harutada, julgustan uute nurkade alt situatsiooni vaatama ja kaardistama erinevaid lahendusvariante.

Inimesed pöörduvad coachi poole sageli küsimusega:

Miks asjad ei ole nii nagu soovin?
Kas mina või meeskond suudaksime enamat?
Mis mind pidurdab eesmärkide elluviimisel?
Kuidas vähendada koormust, seejuures jõuda rohkem?
Kuidas jõuda tulemusteni nii, et säiliks töörõõm?
Mida keerulise olukorra või inimesega peale hakata?
Mida ma elult ja karjäärilt tegelikult tahan?
Sellised küsimused keerlevad meist paljude peades, kuid üksi mõtiskledes on vaatenurk piiratud ja ilma süsteemse lähenemise ning tegevusplaanita ei pruugi me jõuda soovitud tulemusteni.

Coach juhib Sind küsimuste abil Sinu sees peituvate lahendusteni ning nende taipamiste tulemusena kasvab Sinu motivatsioon endas muutus käivitada. Coachingu tulemusel suureneb oluliselt Sinu teadlikkus iseendast ja Sa suudad eesmärgid enesekindlalt ellu viia. Saad endale minu näol kaaslase, kes on pühendunud Sinu kuulamisele ning aitamisele. Mina loon turvalise ja toetava keskkonna, kus Sina saad end rahulikult väljendada ning vaadelda. Suhte alus on täielik konfidentsiaalsus. Minule toetudes ja peegeldusi saades struktureerid oma mõtteid, sead sihid, teadvustad oma tugevused ja pimenurgad ning keskendud lahenduste kaardistamisele ning elluviimisele. Minu ülim eesmärk coachina on kutsuda Sinus esile positiivne muutus.                                             

Coaching aitab kui soovid

01.

Selgust valikutes ja eesmärkides

02.

Leida keerulistes olukordades uusi vaatenurki ja lahendusi

03.

Suurendada enesekindlust otsuste tegemiseks

04.

Arendada oma tugevusi

05.

Lahendada suhtlemisolukordi

06.

Efektiivistada koostööd

07.

Eesmärgi ellu viia

08.

Enamat juhina, inimesena

Coachingu meetodid

01.

Lahenduskeskne coaching

fookus on parima võimaliku lahenduse leidmisel tuleviku suunal, mitte probleemil.

02.

Business coaching

eesmärgiks on tulemusi parandada, produktiivsust suurendada või konkreetne eesmärk ellu viia.

Coachingu eeldus

  • tahad end paremini tundma õppida
  • oled valmis astuma järgmisi samme
  • võtad vastutuse

Coachingu võidud

  • rahu
  • selgus
  • suund
  • tegevuskava, mis aitab sihile jõuda
  • parem mina

Lahenduskeskne coaching

Fookus on parima võimaliku lahenduse leidmisel tuleviku suunal, mitte probleemil. Me keskendume edasi liikumisele, tuvastame inimeses või meeskonnas juba olemasolevad tugevused ja toimivad tegevused, et saavutada soovitud tulem neid võimendades. Probleemi ennast vaatleme pigem selle nurga alt, mis hoiab inimest tagasi seda lahendamast. Et saaksid liikuda sinna kuhu soovid, on vaja teadvustada, mis Sind hirmutab ning millised piirangud oled endale seadnud. Teadvustades arengut takistavaid uskumusi ja käitumismustreid on võimalik neist lahti lasta. Olen Sulle arengupartner, küsides nii leebeid kui ka nõudlikke küsimusi ja vajadusel juhin tähelepanu vastuoludele Sinu jutus, kuid eelkõige julgustan Sind tegudele, süstin eneseusku ning aitan fookust hoida. Toetun töötades tõhusatele coachingu tööriistadele nagu OSKAR, GROW ja minu enda loodud LIFT mudel, aga kombineerin coachingu stiili ja tempot alati vastavalt kliendi vajadusetele.

Meetod: 6 kohtumist, 6 kuud

 

Business coaching

Eesmärgiks on tulemusi parandada, produktiivsust suurendada või konkreetne eesmärk ellu viia. Business coaching aitab aega prioritiseerida ja tegutseda targemalt. Business coachingu eesmärgiks on võtta maha “ülekuhjatuse” tunne ning lõpetada edasilükkamine. Meetod sobib hästi konkreetse eesmärgi elluviimiseks nagu näiteks pikema raporti või magistritöö kirjutamine, uue projekti käivitamine, müükide suurendamine, strateegia rakendamine, jne. Coachingu kohtumiste perioodiks seatakse konkreetne siht (tulem) ja koostatakse tegevusplaan soovitud eesmärgi elluviimiseks. Business coachina olen sulle vastutuspartneriks, et püsiksid fookuses ning saavutaksid soovitud tulemuse. Coachi abil loodav selgus ning tema toetus vähendavad Sinu stressi ning Sa tunned end motiveerituna, et keskenduda Sulle olulisele.

Meetod: 12 iganädalast või 6 üle nädala kohtumist, 3 kuud

Aitan Sind või Sinu meeskonna coachina uuele tasemele.

Testimonial

Klientide tagasiside

“Kaie on olenemata oma lühikesest coachi karjäärist super coach. Tema suur kogemus inimestega töötamise alal kumab läbi igal hetkel. Kaie on äärmiselt positiivne, ambitsioonikas oma kliendi nimel, struktureeritud, tulemusele orienteeritud, ja usaldusväärne. Soovitan Kaiet eesmärkide saavutamise partnerina.”

Kadri Haufe
Transformatsioonijuht, Nortal

“Hübriidse töövormi edukuse määravad omavahel tehtud kokkulepped ning efektiivsuse ja meeldivuse digitaalne viisakus. Just viimane on jäänud veebi kolimisega kusagile tahaplaanile ja Kaie aitab väga praktilise vaatenurga alt lahti mõtesta digitaalset etiketti ning annab pidepunktid selle koostamiseks. Kaie toob oma koolitusel välja miks käitumisreeglid digimaailmas on natuke teistsugused kui füüsilise kokkusaamise puhul, ning mis ettevõtted ja inimesed võidavad kui neid eripärasid teadvustada. Koolitus oli praktiline ning teiste ettevõtete näited kõnetasid.“

Kaija Teemägi
Personalijuht, Elisa

“Sain Sinult julgustust ja inspiratsiooni, mis annab mulle palju enesekindlust. Seda enesekindlust rakendan nii igapäevaelus kui ka uuel töökohal. Aitäh, et suunasid mind ambitsioonikamalt mõtlema. Sul on nii äge powerit täis ellusuhtumine!”

Maia Treubladt
Projektijuht, DeltaE Inseneribüroo